+48.914856593

system kominowy IBF KOMBI


system kominowy IBF KOMBI

System kominowy IBF KOMBI to system powietrzno-spalinowy, który przeznaczony jest do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Zbudowany jest z szamotowych profili wewnętrznych a obudowę stanowią pustaki keramzytowobetonowe. Przestrzeń pomiędzy szamotowymi profilami a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny, którym dostarczane jest powietrze z zewnątrz budynku potrzebne do procesu spalania. Spaliny z urządzeń grzewczych odprowadzane są przewodem spalinowym.

Zalety systemu kominowego IBF KOMBI:

System kominowy IBF KOMBI produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami a elementy ceramiczne systemu spełniają normy DIN.

«powrót